August 29, 2016

தமிழ் மொழி ஓர் தந்திர(இறை)மொழி பாகம் – 9


 (இந்த மனமும் தமிழும் ஆய்வுகளை திரும்ப திரும்ப ஞாபகம் வைத்தால் உங்களுக்கு பயன் உள்ளதாக அமையும்)

மனமும் தமிழும் ஓர் ஆய்வு – 2


கல்தோன்றி மண்தோன்றா காலத்தே தோன்றிய மூத்தகுடி தமிழ்குடி! இதை ஞாபகம் வைக்க

சரி இன்று சித்தத்திற்க்கும் தமிழுக்கும் உள்ள தொடர்பு ஆராய்வோம்.


ஆரம்பத்தில் பரமாத்மா ஒரு பதிவு போட்டு அனுபுவார் என்றேன் அல்லவா, அந்த பதிவு தமிழில் தான் போட்டு அனுப்புவார். ஆன்மாவுக்கு மனம் என்னும் கருவி கிடைப்பது மானுடதேகத்தில் அந்த தேகம் ஆன்மா எடுக்கும் போது சித்தம் அதன் செயல்பாட்டை தொடர இந்த தமிழ் பேசும் இடத்தில் தான் முதலில் பிறக்கிறது. அது உலகில் எங்கும் இருக்கலாம் ஆனால் தமிழ் மொழி பேசும் இடத்தில் தான் சென்றடையும்.

கடவுள் சித்தம் தமிழில் பதியபட்டதால்  அது தானகவே அங்கு சென்று முக்திக்காக பிறக்கும் ஆனால் சில ஆன்மாக்கள் விஷய வாசனைகளில் ஈடுபட்டு இது மறக்கிறது. அடுத்தடுத்த பிறப்பு மேற்கொண்டு மீண்டும் தமிழுக்கு வருகிறது(மேற்கண்ட விஷயம் சித்தர் நூல்களில் திரட்டிய தொகுப்பு)


✝இயேசு கூட தமிழ் கற்ற பின் யோகக்கலை பயின்று சென்றார் என குறிப்பு உள்ளது ஆராய்க.

இது அனுபவத்தில் கூறவேண்டுமானல் அறிதுயில்(hypnotize)யோக கலையில் ஆன்மாவின் பூர்வ ஜென்ம பதிவில் ஆராயும்போது 90 விழுக்காடு, முதல் மனித பிறப்பு ஆன்மா எடுக்கும் இடம் தமிழ் மொழி பேசும் இடத்தில் தான்.

சந்தேகம் இருந்தால்இதை அனைத்து அறிதுயில்(hyponotizem)யோககலை செய்பவர்களும் ஆய்வு செய்து பார்த்து கூறவும்

ஆனால் அறிதுயிலின் போது ஆன்மா திரும்ப செல்லும் வழியை அதாவது கடவுள் போட்ட பதிவை காண இயலாது(இது மறைக்கபட்ட விடயம்).

இந்த கருத்தை யாரெல்லாம் மறைமுகமாக சொல்லுகிறார்கள் என காணவும்

தமிழ் எங்கள் பிறவிக்கு தாய்,
இன்பத் தமிழ்
எங்கள் வளமிக்க உளமுற்ற தீ               
  
                      ----பாவேந்தர் பாரதிதாசன்

பாரப்பா புலத்தியனே கேள்! முத்திக்கு
வித்தாகும் முத்தமிழால் உரைகின்றேன்                                                  ---அகத்தியர்

முத்தியை ஞானத்தை முத்தமிழ் ஓசையை                                                                                 ------திருமூலர்

இப்படி ஆன்மா தனக்கான சித்தபதிவை திறக்கும் நேரம் சூழ்நிலை என்ன என ஆராயம் போது இது பற்றி தமிழ் இலக்கண நூலில் மறைப்பாக சொல்லபட்டுள்ளது

இசை தமிழ் தான் இந்த பகுதிக்கு மிகவும் உதவுகிறது. அதாவது கடவுள் பற்றிய சிந்தனை உங்களுக்கு கொண்டுவர இசை தமிழை மறைமுகமாக வைத்துள்ளனர்.

இசை தமிழில் உள்ள ராகங்கள்(பண்கள்) குறிப்பிட்ட நேரத்தில் பாடுவதாக வடிவமைத்து சில நுணுக்கமாக வைத்துள்ளனர் .


சித்தத்திற்க்கு கடவுள் பற்றிய பதிவை திறக்கும் ராகம் பூபாளம்(புள்ளாளம்) இதை தமிழிசையில் புறநீர்மை எனப்படும். இந்த இசை வேலை செய்யும் நேரம் அதிகாலை நேரம் 4 மணியிலிருந்து 8 மணிவரை இந்த சமயத்தில் கடவுள் சித்த பதிவை கொண்ட பாடலையோ அல்லது வேறு வகையான பாடலையோ பாடினால் அன்று முழுவதும் அந்த அலைவரிசயில் உங்கள் மனம் வேலை செய்யும்.

பூபாளம் நேரம் இசை இலக்கணபடி 6மணிவரைதான் அதற்கு அடுத்து பிலஹரி வரும் இருப்பினும் பிலஹரியும் சிறிது வேலை செய்கிறது


இது பற்றி இசைத்தமிழில் விரிவாக பின்னால் காண்போம்

இந்த இசை எப்படி வேலை செய்கிறது என்பதை அனுபவமாக சொல்லவேண்டுமானால், இந்த காலத்தில் 4 ல் இருந்து 8 மணிவரைக்கும் யாராவது தூங்கும்போது அவருக்கு தெரியாமல் மெல்லிய சப்தத்தில் ஒரு பாடலை ஒலிக்க செய்யவேண்டும் குறிப்பு அந்த பாடல் பாடுகிறது என அவருக்கு தெரியகூடாது அந்த அளவு அலைவரிசை இருக்கவேண்டும்.

பின் அவர் அந்த பாடலை அன்று முழுவதும் அவர் முனுமுனுத்து கொண்டே இருப்பார்.

இதுபோல் தான் நாம் கடவுள் சித்த பதிவு அலைவரிசையை தூண்டிவிட்டால் அது அன்று முழுவதும் அதற்க்கான அலைவரிசை உள்ள செயல்கள்,நபர்களை தொடர்புபடுத்தும்.


இதை சரியாக செய்தவர் மாணிக்கவாசகர். அவர் தன்னுடைய திருப்பள்ளி எழுச்சியில் சரியான தமிழ் வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறார்.இந்த பாடல் பாடபெறும் சிறுபொழுதுகளில் வைகறை அதாவது (2to6) அதிகாலை ஆகும்.இது பாவகையில் எண்சீர் ஆசிரிய விருத்தம் அதாவது உள்ளே உள்ள அறிவை தூண்டும் ஆசிரியர் போல அந்த விருத்தத்தில் பாடபெற்றது.இசை புறநீர்மை அதாங்க பூஆழம்(சித்தர்கள் உச்சரிப்பு)

இதை அறிந்த சைவ நெறியாளர்கள் மறைப்பாக முன்பனிகாலம் என்னும் மார்கழியில் மட்டும் வைகறையில் பாட அனுமதி தந்தனர். அந்த மாதம் பூ ஆழம்(பூபாளம்) என்கிற சஹஸ்ர இதழின்  ஆழத்தில் உள்ள கடவுள் சித்த பதிவு தானாகவே வெளிவரும் அந்த நேரம் பாடுவதால் எளிதாக அமையும்.

மார்கழி மாதம் மட்டும் ஏன் சொர்க்க வாசல் திறக்கிறார்கள் என இப்போது உங்களுக்கு புரியும்.

அறிவியல் ரீதியாக சித்தத்தில் பதிவு செய்யும் முறை தக்க குருவின் துணை கொண்டு அறிக.

இங்கு மெய்ஞ்ஞான (பக்தி) வழியில் மட்டுமே கூறப்பட்டுள்ளது என்பதை கவனத்தில் கொள்க

                                             சுபம்

உங்கள் சித்தர் அடிமை
ரா.சங்கர்
ஈரோடு

நன்றி

வாழ்க வளமுடன்

No comments: